Kontakt

Vi tilbyr kompetansehevende kurs innen forvaltning og drift av bruer, kaier, bygg og div. bærende konstruksjoner i tre, stål og betong.

 

Nettsiden er under utarbeidelse, men det er bare å ta kontakt.

Det er et stort antall bruer, kaier, og ulike bærende konstruksjoner, som krever regelmessig tilsyn. Ansvaret for dette tilsynet er det eier av konstruksjonene som formelt har.

Vi ser at kompetansen til bestiller av tekniske tjenester noen ganger kan være mangelfull, Det ønsker vi å gjøre noe med. Vi ønsker å bistå ingeniører i tekniske stillinger hos det offentlige slik at han/hun kan få styrket sin kompetanse og tekniske forståelse. Dermed kan bestillinger bli gjort mer målrettet når det gjelder bruinspeksjon, drift, vedlikehold, prosjektering av nybygg og rehabilitering.

Økt bestillerkompetanse, sparer tid og kostnader, og det gir økt produktivitet.

Våre kurs er ment å utstyre de ansatte i tekniske stillinger hos kommunen/fylkeskommune/Statens vegvesen og BaneNor med nødvendig kunnskap for øke bestillerkompetanse og innsikt for de konstruksjoner man er satt til å forvalte.

Vi holder tilpassede kurs som går over en eller flere dager, alt etter oppdragsgivers ønsker og behov. Vi tilbyr kurs innen tre-, stål- og betongkonstruksjoner, materialteknologi, skademekanismer, fundamentering og andre geotekniske problemstillinger. Videre tilbys kurs i praktisk bruk av Norsk Standard,, Eurocode og beregningsmetoder etter disse.

Våre kursledere er sivilingeniører og doktor ingeniører innenfor konstruksjonsteknikk med 10 - 30 års erfaring innen prosjektering, byggeledelse og undervisning på byggingeniørutdanningen ved NTNU  i Trondheim.

Vi får det til å fungere, enkelt og greit:

Bruforvaltning i praksis

Kontaktinfo

Siv.ing / Daglig leder

Arne Mathias Selberg

Margrethes gate 7

7030 Trondheim

ams@brukon.no

92094233

Dr. ing.

Roger Bergh

rb@brukon.no

Siv.ing.

Navn Navnesen

(kommer desember 2019)

xx@brukon.no